Giá trị cốt lõi
11-09-2019
Giá trị cốt lõi
 


 

Giá trị cốt lõi
 

Coi trọng giá trị tiềm năng con người 
 

Tiên phong trong việc nghiên cứu, sản xuất thực phẩm chức năng, Dược phẩm và Mỹ phẩm trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến có nguồn gốc từ dược liệu thiên nhiên và công nghệ sinh học.
 

Chia sẻ các giá trị, lợi ích với đối tác và toàn xã hội.