Sứ mệnh - Tầm nhìn
11-09-2019
Sứ mệnh tầm nhìn
 


Sứ mệnh - tầm nhìn Daktin

Sứ Mệnh:
 

Sứ mệnh xuyên suốt của Daktin là chăm sóc sức khỏe cộng đồng thông qua việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến trong các lĩnh vực: Gia công sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm...
 

Tầm nhìn:
 

Năm 2022 nằm trong top 5 các công ty sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm và mỹ phẩm tại Việt Nam.